26-Oct-2018|17:17:05 PM|5.5

Tithi : Dwitiya
Nakshatra : Kritika
Vaar : Friday
Yoga : Vyatipata
Sun : Libra 9°0'3''
Moon : Taurus 1°27'28''
Rashi : Taurus

Sunrise : 06H: 12M: 37S
Sunset : 17H: 48M: 27S